UN vreće

UN vreće služe za pakovanje i transport opasnih materija.U ovu vrstu spadaju sve vrste vreća.UN vreća obavezno mora da ima štampu ili dokument sa štampom u džepu koji određuje koja vrsta opasne materije se prevozi.

Blockx
Primer štampe na jednoj od UN vreća

Piktogrami koji se koriste za štampu na UN vrećama moraju biti po EU standardima koji određuju Test Instituti za pakovanje materija kao što je na primer BVI institut iz Belgije.Ovi piktogrami ne smeju da budu manjih dimenzija od 10x10cm.

Blockx
Primeri piktograma za štampu na UN vrećama

Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes UK - full information
BIGTheme - Free Templates