Oslojavanje tkanine

Sve PP tkanine, osim kružne PP tkanine, mogu biti i oslojenje.Oslojavanje tkanine je poseban proces koji se vrši tako što se na neoslojenu PP tkaninu stavlja vruć nanos od polipropilena težine od 25 do 30 gr/m2.Ovakva vrsta tkanine se obično koristi kod vreća u koje se pakuje material koji ne sme da povuče vlagu iz spoljašnje sredine.

Oslojavanje PP tkanine
Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes UK - full information
BIGTheme - Free Templates