Proizvodnja tkanine i gurtni

Proizvodnja PP tkanine, PP gurtni i PP traka

Firma Blockx DOO se bavi i proizvodnjom PP tkanina i PP gurtni.

PP tkanina

PP (polipropilenska) tkanina je proizvod tkanja PP (polipropilenskih) pljosnatih monoaksijalno orijentisanih traka širine 2 do 5 mm. Odlikuje se izvanrednim mehaničkim svojstvima, hemijskom inertnošću, otpornošću na starenje i širokim rasponom eksploatacije.
PP tkanina se koristi za proizvodnju vreća, džambo vreća i kontejner vreća.
Osnovni tipovi PP tkanine:

 • PP tkanina proizvedena na kružnim razbojima
 • PP tkanina proizvedena na ravnim razbojima

Dati tipovi PP tkanine se razlikuju konstrukcijom (vrsta traka, gustina traka, načinu tkanja traka, vrsta ivica tkanine), pa samim tim i izgledom kao i različitim dinamičkim parametrima kao što su zatezna čvrstoća i istezanje (elongacija) tkanine.
PP tkanina proizvedena na ravnim razbojima se odlikuje većom pokrivenošću traka od PP tkanine proizvedene na kružnim razbojima.
PP tkanina proizvedena na ravnim razbojima ima utkanu ivicu.
PP tkanina proizvedena na kružnim razbojima ima ultrasonično zavarenu ivicu.
PP tkanina proizvedena na kružnim razbojima može biti ravna tkanina sa ili bez podavijenih ivica kao i kružna tkanina u obliku creva.
Na osnovu težine se PP tkanina deli na laku i tešku tkaninu. Laka tkanina je ona tkanina čija je težina do 100g/m2 a teška tkanina je tkanina sa težinom preko 100g/m2.
PP tkanina se proizvodi bela ili obojena, u jednoj ili u više boja na zahtev kupca.
PP tkanina se može oslojavati nanošenjem nepropusnog polipropilenskog filma na tkaninu pa se razlikuje neoslojena i oslojena PP tkanina.
PP tkanina se standardno proizvodi UV stabilizovana na 150kLy a po potrebi može biti stabilizovana i na 200kLy.
PP tkanina može biti sa ujednačenom težinom po celoj površini ili sa ojačanjima – ojačana područja veće težine u smeru traka osnove.
Tehnički podaci:

 • tkanina proizvedena na kružnim razbojima:
 • osnovna težina: od 50 do 220 g/m2
 • širina: od 30 cm x2 do 200 cm x2
 • boja: bela ili u boji
 • pakovanje: u obliku rolne od 800 do 3000 dužnih metara
 • oslojavanje: sa ili bez
 • podavijanje: sa ili bez

 

 • tkanina proizvedena na ravnim razbojima:
 • osnovna težina: od 160 do 200 g/m2
 • širina: 72 do 330 cm
 • boja: bela ili u boji
 • pakovanje: u obliku rolne od 1000 dužnih metara, ili na zahtev kupca
 • oslojavanje: sa ili bez
 • bez podavijanja

 

PP tkanina zadovoljava kriterijume dinamičkih parametara - zatezne čvrstoće i izduženja u pogledu primene za džambo vreće velike nosivosti, čija kontrola se vrši od strane interne laboratorije.
PP tkanina zadovoljava evropske standard u primeni materijala za hranu, čija kontrola se vrši od strane Belgijskog instituta za pakovanje (BVI IBE).

PP gurtne

PP (polipropilenska) gurtna je proizvod tkanja PP (polipropilenskih) monoaksijalno orijentisanih fibrilizovanih traka širine 10 do 15 mm u smeru osnove i PP (polipropilenskog) multifilamenta u smeru potke.Odlikuje se velikom nosivošću, hemijskom inertnošću, otpornošću na starenje i širokom rasponu uslova eksploatacije.PP gurtne se koriste kod proizvodnje džambo vreća kao nosači vreća.PP gurtne se proizvode kao bele ili obojene, u jednoj ili u više boja na zahtev kupca.PP gurtne se standardno proizvode UV stabilizovane na 150kLy ali na zahtev mogu biti stabilizovane i na 200kLy.

Tehnički podaci:

 • materijal: PP trake (osnova) i PP filament (potka)
 • širina: 35 mm, 40 mm, 50 mm i 60 mm
 • nosivost: 35mm - 1100 kg, 40mm - 1250 kg, 50mm - 1850 kg , 60mm - 1900 kg
 • boja: bela ili u boji
 • upotreba: džambo vreće
 • pakovanje: u obliku koturova od 250 dužnih metara naslaganih u redovima na paleti

Konrola PP gurtni u pogledu nosivosti se vrši od strane interne laboratorije.

PP trake

PP (polipropilenske) trake su proizvodi nastali tkanjem PP (polipropilenskih) pljosnatih monoaksijalno orijentisanih traka u smeru osnove i PP (polipropilenskog) filamenta u smeru potke ili tkanjem PP filamenata i u smeru osnove i u smeru potke zavisno od vrste PP trake.PP trake se odlikuju mehaničkim svojstvima, hemijskom inertnošću i otpornošću na starenje.PP trake se koriste u proizvodnji džambo vreća kao sastavni delovi vreća i zavisno od toga se proizvode u različitim oblicima.

Tehnički podaci:
1. Vrpca

 • materijal: PP traka (osnova) i PP filament (potka)
 • oblik: ravna
 • širina: 17 mm ili na zahtev
 • boja: bela i obojena
 • upotreba: džambo vreće - zatvaranje (vezivanje) ventila
 • pakovanje: u vrećama

2. Diht traka

 • materijal: PP filament (osnova i potka)
 • oblik: ravna i okrugla (penasta i pljosnata)
 • širina: ravna 6-8 mm, penasta 15 mm, pljosnata 10 mm
 • boja: bela
 • upotreba: dihtovanje šava na džambo vrećama
 • pakovanje: u vrećama

3. Multifilament vrpca

 • materijal: PP filament (osnova i potka)
 • oblik: ravna
 • širina: 15 - 20 mm
 • boja: bela
 • upotreba: zatvaranje (vezivanje) dna u obliku zvezde na džambo vreći
 • pakovanje: u vrećama

Kontrola kvaliteta PP traka se vrši od strane interne laboratorije.

Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes UK - full information
BIGTheme - Free Templates